Nieuws

Griepprik 2019

Misschien bent u één van de mensen die erg ziek kan worden van griep. Indien u in aanmerking komt, dan krijgt u een oproep van de praktijk. De gratis griepprik is voor personen van 60 jaar en ouder en personen met bepaalde gezondheidsklachten. De griepprik staat gepland op maandag 4 november van 16.00-18.00 uur. Meer informatie vindt u ook op www.rivm.nl/griepprik en www.thuisarts.nl/griep. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpraktijk.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Via het Landelijk Schakelpunt delen wij de Professionele Samenvatting van het huisartsdossier met de huisartsenpost. Bent u 's avonds of in het weekend op de huisartsenpost (HAP) geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met onze huisartsenpraktijk. Zo weten wij precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat daartegen is gedaan.

Via het Landelijk Schakelpunt delen wij ook medicatiegegevens van u. Niet alleen met de huisartsenpost, maar ook met apotheken en medisch specialisten. Dat gaat om de medicatie die wij aan u hebben voorgeschreven, maar ook om uw intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen de voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt ook onze huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Voor meer info verwijs ik u naar de website https://www.volgjezorg.nl/het-lsp

Om bovenstaande uit te voeren, hebben wij uw toestemming nodig. Wij leggen graag vast of u wel of niet (gedeeltelijke) toestemming wil geven hiervoor. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk.

Nieuwe doktersassistente Romy

Per 1 april 2019 hebben we een nieuwe doktersassiste, Romy! Ze heeft hier eerder stage gelopen en zijn heel erg blij dat ze na het halen van haar doktersassistente diploma in de praktijk blijft werken.

Wisseling huisarts

Per 23 september 2019 gaat dokter Verhoeckx ons verlaten. Wij wensen hem heel veel succes voor de toekomst! Er zal een nieuwe huisarts starten, namelijk dokter Steeghs. Hij is aanwezig op de maandag en de woensdag.