Nieuws

Corona COVID-19 virus

De RIVM heeft een digitaal Corona dossier aangelegd, waarin de meeste actuele informatie verstrekt wordt. Indien u vragen heeft over het Corona virus, verwijzen wij u graag naar de volgende site: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Corona COVID-19 virus update

RICHTLIJNEN CORONA IN ONZE PRAKIJK

Beste patiënten,

In verband met de drukte in onze praktijk en om besmetting van patiënten en personeel met het coronavirus te voorkomen vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen in onze praktijk:

 • Als u een afspraak wilt maken BEL dan altijd eerst de praktijk.
  Kom niet naar de praktijk toe (tenzij u een afspraak heeft).
 • Als u vragen heeft over het Corona virus en u bent niet ziek bel dan niet onze praktijk, maar met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM.
 • U belt wel met de praktijk:
  • als u een chronische ziekte heeft en/of als u ouder bent dan 70 jaar
  • en koorts heeft
  • en hoest of moeilijk ademt.

In overleg met de huisarts wordt dan bekeken hoe u geholpen kunt worden. Indien nodig komen we u thuis onderzoeken en behandelen.

 • Bent u jonger dan 70 jaar en heeft u géén chronische ziekte maar heeft u last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging? U hoeft de huisarts niet te bellen. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Kijk op www.thuisarts.nl

Bel wel naar de huisarts als de klachten niet minder, maar erger worden. Bijvoorbeeld als u steeds zieker wordt of moeilijker gaat ademen.

 • Als u een afspraak heeft in onze praktijk kan het zijn dat u wordt behandeld door de huisarts in beschermende kleding

Voor uitstekende en actuele informatie over het coronavirus in Nederland verwijzen wij u naar de volgende  twee websites:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

- Nogmaals: blijf zoveel mogelijk thuis!

- Was regelmatig uw handen.

- Nies en hoest in uw elleboog.

- Breng zeker geen bezoek aan zwakkeren en ouderen, maar bel hen even!

 

Wij hopen op uw medewerking en begrip!

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Via het Landelijk Schakelpunt delen wij de Professionele Samenvatting van het huisartsdossier met de huisartsenpost. Bent u 's avonds of in het weekend op de huisartsenpost (HAP) geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met onze huisartsenpraktijk. Zo weten wij precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat daartegen is gedaan.

Via het Landelijk Schakelpunt delen wij ook medicatiegegevens van u. Niet alleen met de huisartsenpost, maar ook met apotheken en medisch specialisten. Dat gaat om de medicatie die wij aan u hebben voorgeschreven, maar ook om uw intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen de voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt ook onze huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Voor meer info verwijs ik u naar de website https://www.volgjezorg.nl/het-lsp

Om bovenstaande uit te voeren, hebben wij uw toestemming nodig. Wij leggen graag vast of u wel of niet (gedeeltelijke) toestemming wil geven hiervoor. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk.

Nieuwe doktersassistente Romy

Per 1 april 2019 hebben we een nieuwe doktersassiste, Romy! Ze heeft hier eerder stage gelopen en zijn heel erg blij dat ze na het halen van haar doktersassistente diploma in de praktijk blijft werken.

Wisseling huisarts

Per 23 september 2019 gaat dokter Verhoeckx ons verlaten. Wij wensen hem heel veel succes voor de toekomst! Er zal een nieuwe huisarts starten, namelijk dokter Steeghs. Hij is aanwezig op de maandag en de woensdag.