Disclaimer

Huisartsenpraktijk van Oosterhout / Kempinski spant zich in voor een zorgvuldige en actuele weergave van informatie op deze website en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Er wordt gestreefd naar een goede toegankelijkheid van de site en de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Huisartsenpraktijk van Oosterhout / Kempinski geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Huisartsenpraktijk van Oosterhout / Kempinski geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Huisartsenpraktijk van Oosterhout / Kempinski garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Huisartsenpraktijk van Oosterhout / Kempinski aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.